Skip links

Cennik

Terapia WWR

140 zł

Terapia SI

130 zł

Pisemna opinia psychologiczna

150 zł

Konsultacja on-line

160 zł

Konsultacja psychologiczna dziecka

170 zł

(pierwsze spotkanie)

Konsultacja psychologiczna dziecka

150 zł

(kolejne spotkanie)

Diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego SI

500 zł

(3 spotkania plus pisemny dokument)

Diagnoza KORP

450 zł

(3 spotkania plus pisemny dokument)

Konsultacja rodzicielska

180 zł

Warsztaty edukacyjne dla rodziców

Cena ustalana indywidualnie