Skip links

Cennik

Terapia WWR

100 zł (50min)

Konsultacja rodzica

150 zł (60min)

Terapia SI

110 zł (50min)

Konsultacja psychologiczna dziecka

120 zł (50min)

Pisemna opinia psychologiczna

150 zł

Konsultacja on-line

150 zł (60min)

Diagnoza rozwoju psychoruchowego KORP

300 zł

(badanie KORP wraz z pisemnym wykreśleniem profilu dziecka – 2 lub 3 spotkania)

Warsztaty edukacyjne dla rodziców

Cena ustalana indywidualnie

W zależności od liczby zapisanych osób.