Skip links

Cennik

Terapia WWR

50 zł (30min)

Terapia WWR

100 zł (50min)

Terapia integracji sensorycznej

100 zł (50min)

Terapia psychologiczna dziecka

120 zł (60min)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

80 zł (50min)

Zajęcia rewalidacyjne

100 zł (50min)

Pisemna opinia psychologiczna

150 zł

Konsultacja wychowawcza

120 zł (60min)

Konsultacja on-line

150 zł (60min)

Warsztaty edukacyjne dla rodziców

Cena ustalana indywidualnie

W zależności od liczby zapisanych osób.