Skip links

Diagnoza rozwoju psychoruchowego KORP

Diagnoza rozwoju psychoruchowego KORP

Diagnozy dokonuję za pomocą standaryzowanego narzędzia KORP (dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 r.ż.), które to narzędzie ma na celu określenie etapu rozwojowego dziecka oraz wykrycie ewentualnych opóźnień, dysharmonii i nieprawidłowości w rozwoju. KORP pozwala na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Umożliwia ocenę wszystkich ważnych sfer i rozwoju, a szczególnie tych, które są uznawane za znaczące dla powodzenia dziecka w życiu społecznym i edukacji. Diagnoza przy użyciu narzędzia KORP jest także podstawą do skierowania dziecka na dalsze badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz konsultacje lekarskie.

Diagnozę może przeprowadzać tylko terapeuta z certyfikatem KORP przy użyciu standaryzowanych materiałów testowych.