Skip links

Konsultacja psychologiczna dziecka

Konsultacja psychologiczna dziecka

Spotkanie dziecka z psychologiem to szereg ukierunkowanych aktywności, które dają mu przestrzeń do wyrażenia swoich myśli i odczuć. Kiedy problem zostaje nazwany oraz dziecko jest gotowe, terapeuta zaczyna pracę nad przeformułowaniem niewłaściwego sposobu myślenia, a co za tym idzie zachowań, na takie, które służą dobru dziecka i jego rodziny. W tego typu pracy wykorzystuję wszelkie pomoce terapeutyczne jak np. gry, odpowiednie książki, rysunek, odgrywanie ról itp. Często na pierwszych spotkaniach proszę o wypełnienie ankiety, a w przypadku młodszych dzieci zadaję pytania, które pomagają mi je lepiej poznać. Jednak bywa i tak, że terapia może polegać wyłącznie na rozmowie. Podczas spotkań staram się podążać za potrzebami dziecka i dać wyraz temu, że jest najważniejsze. Trudności dziecka warto skonsultować w jak najwcześniejszej fazie, gdy rodzic obserwuje symptomy takie jak: duża zmienność nastrojów, izolacja od rówieśników, niechęć w nawiązywaniu kontaktów, zaburzenia koncentracji, uwagi, pamięci, problemy z zasypianiem, jedzeniem, gwałtowne i agresywne zachowania nietypowe, niepokojące zachowania, które pojawiły  się z dnia na dzień.