Skip links

Terapia psychologiczna dziecka

Terapia psychologiczna dziecka

Jest to szereg ukierunkowanych aktywności proponowanych przez psychologa, które dają dziecku przestrzeń do wyrażenia swoich myśli i odczuć. Kiedy problem zostaje nazwany oraz dziecko jest gotowe, terapeuta zaczyna pracę nad przeformułowaniem niewłaściwego sposobu myślenia, a co za tym idzie zachowań na takie, które służą dobru dziecka i jego rodziny. W tego typu pracy wykorzystuję wszelkie pomoce terapeutyczne jak np. gry, odpowiednie książki, rysunek, odgrywanie ról itp. Często na pierwszych spotkaniach proszę o wypełnienie ankiety, a w przypadku młodszych dzieci zadaję pytania, które pomagają mi je lepiej poznać. Jednak bywa i tak, że terapia może polegać wyłącznie na rozmowie. Podczas spotkań staram się podążać za potrzebami dziecka i dać wyraz temu, że jest najważniejsze. Jak wynika z badań oraz literatury sednem terapii jest więź z osobą prowadzącą terapię, a więc nawiązanie ciepłego i szczerego kontaktu w którym dziecko przede wszystkim będzie czuło się bezpiecznie. 

Kiedy warto podjąć terapię psychologiczną? 

  • duża zmienność nastrojów
  • izolacja od rówieśników
  • niechęć w nawiązywaniu kontaktów
  • zaburzenia koncentracji, uwagi, pamięci
  • problemy z zasypianiem, jedzeniem
  • gwałtowne i agresywne zachowania 
  • nietypowe, niepokojące zachowania, które pojawiły  się z dnia na dzień