Skip links

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia te skierowane są do dzieci, które wymagają indywidualnego podejścia, mniej samodzielnych czy też nieśmiałych. Jest to pewien rodzaj terapii pedagogicznej. Polecane są uczniom z brakami rozwojowymi w sferze percepcyjno-motorycznej oraz z zaburzeniami w sferze emocjonalno-społecznej. Podczas zajęć dzieci uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyły a tym samym umacniają wiarę we własne możliwości. Zajęcia są tak skonstruowane aby dziecko mogło stopniowo dojść do całkowitej samodzielności w wykonywaniu działań takich jak prawidłowa reakcja na polecenia nauczyciela czy samodzielne odrabianie lekcji. Pomagam więc dzieciom poprzez:

  • poprawę pamięci i logicznego myślenia
  • polepszanie funkcji wzrokowej i orientacji w przestrzeni
  • doskonalenie sprawności manualnej
  • usprawnianie funkcji słuchowej
  • ćwiczenia koncentracji uwagi, spostrzegawczości i porównywania
  • doskonalenie umiejętności pisania i rysowania
  • ćwiczenia w zaburzeniach typu dysleksja rozwojowa, dysortografia