Skip links

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

Jest to szczególna forma zajęć przeznaczona dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Celem tych zajęć nie jest korekcja braków w nauce lecz ukierunkowane aktywności, uwzględniające możliwości psychofizyczne dziecka i poprawiające jego ogólne funkcjonowanie w domu i szkole. Najważniejsze aspekty pracy z dzieckiem niepełnosprawnym to w mojej opinii:

  • pełna indywidualizacja pracy
  • dobieranie zadań do możliwości dziecka, wydolności jego organizmu w danym dniu
  • systematyczna, stopniowa praca pozwalająca przejść od łatwiejszych zadań do tych o większym stopniu trudności
  • każdorazowe starania o niwelowanie niekorzystnych nawyków
  • mobilizowanie dziecka do różnych aktywności poprzez pracę na różnorodnych, kreatywnych i ciekawych materiałach
  • zbudowanie ciepłej i bezpiecznej relacji między dzieckiem a terapeutą – uczymy się od siebie nawzajem!