Skip links

mgr Agata Stankiewicz

mgr Psychologii
mgr Filozofii

Terapia Dzieci i Młodzieży – studium podyplomowe
Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) – studia podyplomowe
Doradca zawodowy – studia podyplomowe

Moja ścieżka zawodowa wiodła przez liczne praktyki oraz staże. Miejsca pracy, które mnie ogromnie rozwinęły to stanowiska psychologa szkolnego czy też wychowawcy w ośrodkach szkolno-wychowawczych, gdzie miałam możliwość obserwacji dzieci jak i brania udziału w tworzeniu diagnozy funkcjonalnej dziecka. Prowadziłam też indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Miałam też szansę szkolić rady pedagogiczne oraz prowadzić szereg spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców. Pracowałam również w szkołach jako nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz nauczyciel etyki. Ważnym projektem zawodowym jest dla mnie praca na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu gdzie prowadzę zajęcia fakultatywne ze studentami kierunku psychologia. Jednym z moich priorytetów zawodowych jest nieustanne kształcenie w obszarze swoich zainteresowań, stąd staram się uczestniczyć w ważnych wydarzeniach branżowych, szkoleniach czy też konferencjach. Oto lista szkoleń, w których brałam udział w ostatnich latach:

 • Neofobia żywieniowa u dzieci 1-6 lat 2022 Warszawa
 • Diagnoza KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) Warszawa 2021
 • Terapia dziecka lękowego 2021 Wrocław
 • Zaparcia nawykowe i moczenie u dzieci Wrocław 2021
 • Zachowania trudne u dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju Warszawa 2020
 • Terapeuta ręki II-go stopnia 2020 Wrocław
 • Adaptacja do przedszkola dla profesjonalistów 2020 Warszawa
 • Konferencja GOOD FOOD 2019. Zaburzenia odżywiania dzieci. 2019 Wrocław
 • Introduction to Handle of Autism 2019 Wrocław
 • Ogólnopolska Konferencja „W świecie elfów”. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia. 2019 Kraków
 • Konferencja MITO 2019. Znaczenie mitochondriów, metylacji i probioty w procesie rozwoju, edukacji i terapii dzieci. 2019 Wrocław
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej II-go stopnia Warszawa 2018
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi – Polski Związek Logopedów 2018 Warszawa
 • Metoda Ruchu Rozwijającego – kurs I-go stopnia bazujący na metodzie Weroniki Sherborne 2018 Wrocław
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania – szkolenie w Centrum Metody Krakowskiej 2018 Kraków
 • Terapia neurobiologiczna – szkolenie w Centrum Metody Krakowskiej 2018 Kraków
 • Afazja – praca z dzieckiem z perspektywy dziecka i rodzica Kraków 2017
 • Alalia – diagnoza i terapia Kraków 2017

mgr Agata Stankiewicz
psycholożka

Rejestracja ZNANY LEKARZ

mgr Marta Drzewiecka

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Fizjoterapeutką z wyboru, pasjonatką swojego zawodu a także certyfikowanym i doświadczonym terapeutą integracji sensorycznej II stopnia.

Od kilku lat zajmuje się terapią dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w licznych ośrodkach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, przedszkolach a także podczas specjalistycznych turnusów terapeutycznych.

Podczas zajęć dbam o indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz zbudowanie przyjaznej atmosfery w oparciu o zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Cały czas podwyższam swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach aby jeszcze lepiej pomagać swoim pacjentom, ukończyłam m.in.:

 • Terapię Integracji Sensorycznej
 • Trójpłaszczyznową Terapię Manualną Stóp u Dzieci
 • Bilateralną Integrację – Program Szkolny
 • Gimnastykę Mózgu
 • Kursy i szkolenia według metody dr Swietłany Masgutowej, w tym:
 • Terapię Neurotaktylną (cz. I oraz cz. II)
 • Integrację Odruchów Dynamicznych i Posturalnych (cz. I oraz cz. II)
 • Integrację Odruchów Ustno-Twarzowych (cz. I oraz cz. II)
 • Integrację Odruchów Wzrokowo Słuchowych
 • Repattering i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych
 • Archetypy Rozwoju Ruchowego
 • MNRI Neurostrukturalna Integracja Odruchów
 • Terapię czaszkowo-krzyżową

Oraz wiele innych.

mgr Marta Drzewiecka
fizjoterapeutka, terapeutka SI

Rejestracja

mgr Monika Strózik
fizjoterapeutka, logopedka, terapeutka SI

Rejestracja

mgr Monika Strózik

Jestem wykwalifikowanym terapeutą integracji sensorycznej i właśnie tej dziedzinie poświęcam dużą część mojego serca, ponadto jestem magistrem fizjoterapii oraz uzyskałam tytuł logopedy klinicznego. Uczestniczyłam w licznych konferencjach oraz w  grancie naukowym na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Swoje doświadczenie zdobywałam ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjnych, przedszkolach oraz fundacjach.

Pracuje z dziećmi o niewielkich trudnościach jak również z dziećmi o szczególnych potrzebach (np. autyzm, zespoły genetyczne i metaboliczne). Interesuje się również tematyką blizn pooperacyjnych oraz pooparzeniowych.

Po to by poznać prawdziwe przyczyny problemu dziecka oraz postawić trafną diagnozę łączę wiedzę z 3 dziedzin: fizjoterapii, integracji sensorycznej oraz logopedii. Niejednokrotnie jest to niezbędne żeby osiągnąć jak najlepsze efekty, a rodzic nie tracił czasu.

Ukończyłam takie szkolenia jak:

 • 2021 Certyfikowany terapeuta Castillo-Moralesa
 • 2019 Scarwork. Integracja blizn z siecią powięziową- Sharon Wheeler
 • 2018 Integracyjna terapia blizn -mgr. Katarzyna Młotek
 • 2018 Terapia czaszkowo- krzyżowa- Luc Van Eupen
 • 2017 Terapia integracji sensorycznej II stopnia
 • 2017 Kompleksowa terapia blizn- dr.n. med. Daniela Milka
 • 2017 Warsztaty: „Blizna z punktu widzenia chirurgicznego” „Osteopatyczna terapia blizn”, „Postawa ciała jako reakcja motoryczna z uwzględnieniem roli powięzi w propriocepcji” „Korelacje blizn i zaburzeń w obrębie powięzi piersiowo-lędźwiowej”
 • 2016 Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • 2016 PNF- Benedikt Bomer (proprioceptive neuromuscular facilitation)
 • 2015 Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci-warsztat
 • 2015 Specjalizacja z Psychomotoryki- M. Procus i M. Block
 • 2015 Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

mgr Dorota Jastrzębska – Klimczyk

Jestem absolwentką filologii polskiej i pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam również logopedię kliniczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Od zawsze moim marzeniem było pomaganie dzieciom z wyzwaniami rozwojowymi. Od trzech lat pracuje w przedszkolu z grupą integracyjną. W mojej pracy kieruję się sumiennością, kreatywnością oraz jestem otwarta na indywidualne potrzeby dzieci. Od najmłodszych lat jestem tancerką, a od ośmiu instruktorem tańca. Z tego też powodu podczas zajęć logopedycznych często pracujemy całym ciałem, co daje rewelacyjne rezultaty.

mgr Dorota Jastrzębska – Klimczyk
logopedka kliniczna, pedagog, instruktorka tańca

Rejestracja