Skip links

mgr Agata Stankiewicz

mgr Psychologii
mgr Filozofii

Terapia Dzieci i Młodzieży – studium podyplomowe
Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) – studia podyplomowe
Doradca zawodowy – studia podyplomowe

Moja ścieżka zawodowa wiodła przez liczne praktyki oraz staże. Miejsca pracy, które mnie ogromnie rozwinęły to stanowiska psychologa szkolnego czy też wychowawcy w ośrodkach szkolno-wychowawczych, gdzie miałam możliwość obserwacji dzieci jak i brania udziału w tworzeniu diagnozy funkcjonalnej dziecka. Prowadziłam też indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Miałam też szansę szkolić rady pedagogiczne oraz prowadzić szereg spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców. Pracowałam również w szkołach jako nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz nauczyciel etyki. Ważnym projektem zawodowym jest dla mnie praca na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu gdzie prowadzę zajęcia fakultatywne ze studentami kierunku psychologia. Jednym z moich priorytetów zawodowych jest nieustanne kształcenie w obszarze swoich zainteresowań, stąd staram się uczestniczyć w ważnych wydarzeniach branżowych, szkoleniach czy też konferencjach. Oto lista szkoleń, w których brałam udział w ostatnich latach:

 • Neofobia żywieniowa u dzieci 1-6 lat 2022 Warszawa
 • Diagnoza KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) Warszawa 2021
 • Terapia dziecka lękowego 2021 Wrocław
 • Zaparcia nawykowe i moczenie u dzieci Wrocław 2021
 • Zachowania trudne u dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju Warszawa 2020
 • Terapeuta ręki II-go stopnia 2020 Wrocław
 • Adaptacja do przedszkola dla profesjonalistów 2020 Warszawa
 • Konferencja GOOD FOOD 2019. Zaburzenia odżywiania dzieci. 2019 Wrocław
 • Introduction to Handle of Autism 2019 Wrocław
 • Ogólnopolska Konferencja „W świecie elfów”. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia. 2019 Kraków
 • Konferencja MITO 2019. Znaczenie mitochondriów, metylacji i probioty w procesie rozwoju, edukacji i terapii dzieci. 2019 Wrocław
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej II-go stopnia Warszawa 2018
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi – Polski Związek Logopedów 2018 Warszawa
 • Metoda Ruchu Rozwijającego – kurs I-go stopnia bazujący na metodzie Weroniki Sherborne 2018 Wrocław
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania – szkolenie w Centrum Metody Krakowskiej 2018 Kraków
 • Terapia neurobiologiczna – szkolenie w Centrum Metody Krakowskiej 2018 Kraków
 • Afazja – praca z dzieckiem z perspektywy dziecka i rodzica Kraków 2017
 • Alalia – diagnoza i terapia Kraków 2017

mgr Agata Stankiewicz
psycholożka

Rejestracja ZNANY LEKARZ

mgr Joanna Dopieralska
psycholog

Rejestracja

mgr Joanna Dopieralska

Psycholog
Certyfikowany terapeuta SI
Trener TUS
Specjalista WWR

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, terapeutka SI i trener TUS, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wcześniej interwencji i  wspomagania małego dziecka, Psychoterpii i Socjoterapii  dzieci i młodzieży organizowane przez Szkołę Psychoterpii Psychodynamicznej z siedzibą w Krakowie  oraz uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów z zakresu interwencji kryzysowej, treningu zastępowania agresji, pracy z dziećmi z ogólnorozwojowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami , dziećmi z specyficznymi trudnościami edukacyjnymi i adaptacyjnymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole, we Wrocławskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich Wrocław-Fabryczna,  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Specjalizuje się w pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży i ich rodzin, osób z całościowymi zaburzeniami że spektrum autyzmu, osobom z  trudnościami w funkcjonowaniu w życiu codziennym, także ofiarom przemocy.

Prowadzi konsultacje dla dzieci i młodzieży  z całościowymi zaburzeniami rozwoju (w tym zaburzeniami ze spektrum autyzmu i chorobami genetycznymi) oraz osób dorosłych posiadających rozpoznanie spektrum autyzmu.

Współpracuje z Brytyjskim Towarzystem Psychologicznym, którego jest członkiem. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w pracy w wielokulturowym środowisku za granicą oferuje także pomoc psychologiczną w języku angielskim.

mgr Marta Drzewiecka

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Fizjoterapeutką z wyboru, pasjonatką swojego zawodu a także certyfikowanym i doświadczonym terapeutą integracji sensorycznej II stopnia.

Od kilku lat zajmuje się terapią dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w licznych ośrodkach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, przedszkolach a także podczas specjalistycznych turnusów terapeutycznych.

Podczas zajęć dbam o indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz zbudowanie przyjaznej atmosfery w oparciu o zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Cały czas podwyższam swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach aby jeszcze lepiej pomagać swoim pacjentom, ukończyłam m.in.:

 • Terapię Integracji Sensorycznej
 • Trójpłaszczyznową Terapię Manualną Stóp u Dzieci
 • Bilateralną Integrację – Program Szkolny
 • Gimnastykę Mózgu
 • Kursy i szkolenia według metody dr Swietłany Masgutowej, w tym:
 • Terapię Neurotaktylną (cz. I oraz cz. II)
 • Integrację Odruchów Dynamicznych i Posturalnych (cz. I oraz cz. II)
 • Integrację Odruchów Ustno-Twarzowych (cz. I oraz cz. II)
 • Integrację Odruchów Wzrokowo Słuchowych
 • Repattering i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych
 • Archetypy Rozwoju Ruchowego
 • MNRI Neurostrukturalna Integracja Odruchów
 • Terapię czaszkowo-krzyżową

Oraz wiele innych.

mgr Marta Drzewiecka
fizjoterapeutka, terapeutka SI

Rejestracja

mgr Monika Strózik
fizjoterapeutka, logopedka, terapeutka SI

Rejestracja

mgr Monika Strózik

Jestem wykwalifikowanym terapeutą integracji sensorycznej i właśnie tej dziedzinie poświęcam dużą część mojego serca, ponadto jestem magistrem fizjoterapii oraz uzyskałam tytuł logopedy klinicznego. Uczestniczyłam w licznych konferencjach oraz w  grancie naukowym na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Swoje doświadczenie zdobywałam ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjnych, przedszkolach oraz fundacjach.

Pracuje z dziećmi o niewielkich trudnościach jak również z dziećmi o szczególnych potrzebach (np. autyzm, zespoły genetyczne i metaboliczne). Interesuje się również tematyką blizn pooperacyjnych oraz pooparzeniowych.

Po to by poznać prawdziwe przyczyny problemu dziecka oraz postawić trafną diagnozę łączę wiedzę z 3 dziedzin: fizjoterapii, integracji sensorycznej oraz logopedii. Niejednokrotnie jest to niezbędne żeby osiągnąć jak najlepsze efekty, a rodzic nie tracił czasu.

Ukończyłam takie szkolenia jak:

 • 2021 Certyfikowany terapeuta Castillo-Moralesa
 • 2019 Scarwork. Integracja blizn z siecią powięziową- Sharon Wheeler
 • 2018 Integracyjna terapia blizn -mgr. Katarzyna Młotek
 • 2018 Terapia czaszkowo- krzyżowa- Luc Van Eupen
 • 2017 Terapia integracji sensorycznej II stopnia
 • 2017 Kompleksowa terapia blizn- dr.n. med. Daniela Milka
 • 2017 Warsztaty: „Blizna z punktu widzenia chirurgicznego” „Osteopatyczna terapia blizn”, „Postawa ciała jako reakcja motoryczna z uwzględnieniem roli powięzi w propriocepcji” „Korelacje blizn i zaburzeń w obrębie powięzi piersiowo-lędźwiowej”
 • 2016 Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • 2016 PNF- Benedikt Bomer (proprioceptive neuromuscular facilitation)
 • 2015 Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci-warsztat
 • 2015 Specjalizacja z Psychomotoryki- M. Procus i M. Block
 • 2015 Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

mgr Dorota Jastrzębska – Klimczyk

Jestem absolwentką filologii polskiej i pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam również logopedię kliniczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Od zawsze moim marzeniem było pomaganie dzieciom z wyzwaniami rozwojowymi. Od trzech lat pracuje w przedszkolu z grupą integracyjną. W mojej pracy kieruję się sumiennością, kreatywnością oraz jestem otwarta na indywidualne potrzeby dzieci. Od najmłodszych lat jestem tancerką, a od ośmiu instruktorem tańca. Z tego też powodu podczas zajęć logopedycznych często pracujemy całym ciałem, co daje rewelacyjne rezultaty.

mgr Dorota Jastrzębska – Klimczyk
logopedka kliniczna, pedagog, instruktorka tańca

Rejestracja