Skip links

Nazywam się Agata Stankiewicz.

Jestem dyplomowanym psychologiem, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej drugiego stopnia, wykładowcą akademickim, dyplomowanym doradcą zawodowym oraz nauczycielem etyki.

Moja ścieżka zawodowa wiodła przez liczne praktyki oraz staże. Miejsca pracy, które mnie ogromnie rozwinęły to stanowiska psychologa szkolnego czy też wychowawcy w ośrodkach szkolno-wychowawczych, gdzie miałam możliwość obserwacji dzieci jak i brania udziału w tworzeniu diagnozy funkcjonalnej dziecka. Prowadziłam też indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Miałam też szansę szkolić rady pedagogiczne, prowadzić szereg spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców, jak również prowadzić grupy socjoterapeutyczne.
Ważnym projektem zawodowym jest dla mnie praca w charakterze wykładowcy akademickiego, gdzie przedstawiam studentom kierunku psychologia specyfikę pracy psychologa w obszarze edukacji i jednocześnie rozwijam ich wiedzę nt. trudności rozwojowych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem możliwych form terapii i pomocy rodzinie.
Jednym z moich priorytetów zawodowych jest nieustanne kształcenie w obszarze moich zainteresowań, stąd staram się uczestniczyć w ważnych wydarzeniach branżowych, szkoleniach czy też konferencjach. Oto lista najświeższych eventów, w których brałam udział:

 • Diagnosta KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) Warszawa 2021
 • Terapia dziecka lękowego 2021 Wrocław
 • Zaparcia nawykowe i moczenie u dzieci Wrocław 2021
 • Zachowania trudne u dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju Warszawa 2020
 • Terapeuta ręki II-go stopnia 2020 Wrocław
 • Adaptacja do przedszkola dla profesjonalistów 2020 Warszawa
 • Konferencja GOOD FOOD 2019. Zaburzenia odżywiania dzieci. 2019 Wrocław
 • Introduction to Handle of Autism 2019 Wrocław
 • Ogólnopolska Konferencja „W świecie elfów”. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia. 2019 Kraków
 • Konferencja MITO 2019. Znaczenie mitochondriów, metylacji i probioty w procesie rozwoju, edukacji i terapii dzieci. 2019 Wrocław
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej II-go stopnia Warszawa 2018
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi – Polski Związek Logopedów 2018 Warszawa
 • Metoda Ruchu Rozwijającego – kurs I-go stopnia bazujący na metodzie Weroniki Sherborne 2018 Wrocław
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania – szkolenie w Centrum Metody Krakowskiej 2018 Kraków
 • Terapia neurobiologiczna – szkolenie w Centrum Metody Krakowskiej 2018 Kraków
 • Afazja – praca z dzieckiem z perspektywy dziecka i rodzica Kraków 2017
 • Alalia – diagnoza i terapia Kraków 2017

Na chwilę obecną prowadzę różne formy wsparcia psychologicznego dla rodziców oraz kilka rodzajów terapii dziecka w których mam doświadczenie oraz wymagane prawem kwalifikacje. Szerzej na ten temat piszę w zakładce OFERTA.
Pracuję też w szkolnictwie wyższym, gdzie dla studentów psychologii prowadzę zajęcia traktujące o roli i zadaniach psychologa w obszarze szeroko pojętej edukacji.

Nie mniej ważnym aspektem mojej zawodowej misji jest praca z rodzicami borykającymi się z różnorodnymi problemami zdrowotnymi i wychowawczymi swoich dzieci. Poprzez organizację zajęć warsztatowych staram się stworzyć przestrzeń do wypowiedzenia tego, na co nie wystarcza czasu w gabinecie lekarskim.

Jestem ogromną życiową szczęściarą. Mam wspaniały dom, który tworzę razem z moim mężem oraz dziećmi – Ignacym (7 l) i Zofią (4 l).
Zarówno zawodowo jak i prywatnie, ważne są dla mnie dobre, szczere i wspierające relacje. Aby na co dzień zachować równowagę i siły, dużą wagę przykładam do zdrowego trybu życia, tzn. zdrowego odżywiania, aktywności ruchowej, praktyki medytacyjnej i … czasu tylko dla siebie.

Sala do terapii integracji sensorycznej (SI)