Skip links

mgr Agata Stankiewicz

mgr Psychologii
mgr Filozofii

Terapia Dzieci i Młodzieży – studium podyplomowe
Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) – studia podyplomowe
Doradca zawodowy – studia podyplomowe

Jestem psychologiem dziecięcym specjalizującym się w budowaniu zrozumienia i współpracy między dziećmi a dorosłymi. Bliskie mi są założenia koncepcji porozumienia bez przemocy według M. Rosenbera oraz komunikacji w duchu NVC. Opiekuję rodziny z dziećmi w wieku 0-12 lat.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu oraz studia magisterskie na kierunku filozofia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Swoją wiedzę poszerzyłam o studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz doradztwa zawodowego. Praca z rodzinami nieustannie inspiruje mnie do udziału w kolejnych szkolenia czy też kursach w obszarze psychologii rozwojowej. Ostatnim osiągnieciem na tym polu było ukończenie szkolenia pierwszego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Staram się aby moja praca z ludźmi była zgodna z zasadami kodeksu etyki zawodowej psychologa. Metody i sposoby wsparcia rodzin weryfikuję w trakcie koleżeńskich interwizji.

Lista szkoleń i kursów, w których brałam udział w ostatnich latach pracy:

 • Dzieci wśród dzieci. Jak wspierać rozwój społeczny przedszkolaków? 2023 Warszawa;
 • Kreatywne metody w pracy psychologa i pedagoga. 2022 Warszawa;
 • Dziecięca złość. Wspieranie dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i w rozwoju samoregulacji. 2022 Warszawa;
 • Neofobia żywieniowa u dzieci 1-6 lat 2022 Warszawa;
 • Diagnoza KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) Warszawa 2021;
 • Terapia dziecka lękowego 2021 Wrocław;
 • Zaparcia nawykowe i moczenie u dzieci Wrocław 2021;
 • Zachowania trudne u dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju Warszawa 2020;
 • Terapeuta ręki II-go stopnia 2020 Wrocław;
 • Adaptacja do przedszkola dla profesjonalistów 2020 Warszawa;
 • Konferencja GOOD FOOD 2019. Zaburzenia odżywiania dzieci. 2019 Wrocław;
 • Introduction to Handle of Autism 2019 Wrocław;
 • Ogólnopolska Konferencja „W świecie elfów”. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia. 2019 Kraków;
 • Konferencja MITO 2019. Znaczenie mitochondriów, metylacji i probioty w procesie rozwoju, edukacji i terapii dzieci. 2019 Wrocław;
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej II-go stopnia Warszawa 2018;
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi – Polski Związek Logopedów 2018 Warszawa;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego – kurs I-go stopnia bazujący na metodzie Weroniki Sherborne 2018 Wrocław;
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania – szkolenie w Centrum Metody Krakowskiej 2018 Kraków;
 • Terapia neurobiologiczna – szkolenie w Centrum Metody Krakowskiej 2018 Kraków;
 • Afazja – praca z dzieckiem z perspektywy dziecka i rodzica Kraków 2017;
 • Alalia – diagnoza i terapia Kraków 2017.

mgr Agata Stankiewicz
psycholożka

Rejestracja ZNANY LEKARZ