Skip links

Terapia WWR

Terapia WWR (wczesne wspomaganie rozwoju)

Dużą część mojej działalności stanowi praca z dziećmi o różnych potrzebach rozwojowych i wychowawczych.  Jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju zajmuję się szeroko pojętym stymulowaniem obszaru psychoruchowego oraz społecznego u dzieci u których stwierdzono niepełnosprawność ale również u tych, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia jakiejś dysfunkcji, jeżeli w danym momencie dziecko nie uzyska odpowiedniego wsparcia. Zakres mojego oddziaływania może być bardzo różny i może obejmować psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka czy też funkcjonowanie zmysłów dziecka. Mając na względzie to, że poszczególne sfery są ze sobą ściśle powiązane, aktywności wykorzystywane podczas terapii mają z reguły wieloprofilowy charakter.

rozwój motoryczny (duża i mała motorykę) – kontrola napięcia mięśniowego, które ma wpływ na umiejętność utrzymywania odpowiedniej pozycji ciała oraz przemieszczania się (pełzanie, siadanie, czworakowanie, wstawanie, chodzenie, bieganie, skakanie ), a także chwytania ( przedmiotów, zabawek, piłki czy narzędzia pisarskiego);

rozwój zmysłowy – zdolność widzenia, słyszenia, czucia, smaku, węchu;

rozwój intelektualny - korzystania ze zmysłów, adekwatne postrzeganie otoczenia, przyswajanie wiedzy o nim oraz zdolność interpretowania i oceniania wydarzeń czy zjawisk, w których dziecko uczestniczy;

rozwój emocji i zachowania - zdolność wyrażania swoich emocji adekwatnie do sytuacji (radości, zadowolenia, smutku, żalu, złości), umiejętność panowania nad emocjami oraz aktywność czyli mobilizacja do działania (szybkość, dynamika lub spowolnienie, bierność);

rozwój komunikacji – rozumienie i nadawanie komunikatów werbalnych (mówienie); sposób porozumiewania się z innymi;

rozwój społeczny – nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz samoobsługa i praca na rzecz innych, a także rozwijanie zainteresowań i predyspozycji, które umożliwią osiągnięcie dorosłości i niezależność od najbliższych.

STĄD: zastanów się czy w wymienionych obszarach jest coś co Cię niepokoi, brakuje Ci na ten temat wiedzy, nie wiesz którą opinią się sugerować w dalszym postępowaniu z dzieckiem? 

Być może uznasz, że warto się ze mną skonsultować i rozwiać swoje wątpliwości, bądź razem zastanowić się nad ewentualną dalszą diagnostyką oraz szukaniem adekwatnej pomocy dla Twojego dziecka?

PAMIĘTAJ: Ty jako rodzic lub opiekun prawny jesteś odpowiedzialny/a za zdrowie Twojego dziecka, zarówno fizyczne jak i psychiczne. Czy wiesz od jak dużej liczby rodziców słyszę „Gdybyśmy tylko wcześniej poszukali pomocy…”, „Gdybyśmy tak długo nie czekali aż sytuacja sama się rozwiąże…”