Skip links

Konsultacja psychoedukacyjna rodzica

Konsultacja rodzica

Podczas spotkań z rodzicami przeprowadzam szeroki wywiad na temat rozwoju psychoruchowego dziecka i jego obecnego funkcjonowania.  Zapoznaję się również z dokumentacją medyczną oraz oświatową (jeżeli tak ową dziecko posiada). Staram się rozpoznać i zrozumieć potrzeby dziecka i wynikające z nich zachowania. Prowadzę szeroko pojętą psychoedukację na temat specyfiki funkcjonowania dziecka na danym etapie rozwojowym oraz w odniesieniu do konkretnych trudności, jak np. : odtrącenie przez grupę rówieśniczą, choroba przewlekła dziecka lub innego członka rodziny, śmierć bliskiej osoby, prześladowanie przez rówieśników, nieadekwatna samoocena, lęki rozwojowe, obniżony nastrój, trudności w uczeniu się, trudności w nawiązywaniu relacji, zachowania opozycyjno-buntownicze, itd.