Skip links

Kto jeszcze może skorzystać z mojego wsparcia

Kto jeszcze może skorzystać z mojego wsparcia?

Wszyscy rodzice którzy:

  • Zastanawiają się jak zaplanować swój dzień/ tydzień aby mieć poczucie, że efektywnie i odpowiednią ilość czasu przeznaczają na bycie razem z dzieckiem
  • Nie są na tyle asertywni aby oprzeć się naciskom rodziny w kwestii narzucanych im rad co do wychowania dziecka 
  • Zastanawiają się czy i jakie zajęcia dodatkowe będą odpowiednie dla ich dziecka
  • Ich dziecko wchodzi na kolejny pułap edukacyjny i chcą się przygotować do tej zmiany